TAARIFA KUHUSU MUDA WA KUFUNGA VITUO VYA MAFUTA  KATIKA KIPINDI CHA UCHAGUZI MKUU ZANZIBAR TAREHE 27-29/10/2020.

TAARIFA KUHUSU MUDA WA KUFUNGA VITUO VYA MAFUTA KATIKA KIPINDI CHA UCHAGUZI MKUU ZANZIBAR TAREHE 27-29/10/2020.